OUR FLEET

AHU C
BINNUR C
CIHAN
HALIT YILDIRIM
MANTA ASLI
MANTA CICEK
MANTA HACER
MANTA HATICE
MANTA HULYA
MANTA MELEK
MANTA NILGUN
NEVA
SAKARYA