OUR FLEET

AHU C
BINNUR C
CIHAN
HALIT YILDIRIM
MANTA ASLI
MANTA HACER
MANTA HATICE
MANTA HULYA
NEVA
SAKARYA