ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Dünya denizlerinde gezen gemilerimizle yaşadığımız eşsiz gezegene ve bu gezegeni paylaştığımız tüm canlılara olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Gemilerimizin Marpol regülasyonu gereği tabii olduğu kurallar gereğince Ballast Water Treatment Sistem donanımları kurulmaktadır. Şu an mevcut bir filo gemimizde Cosco Blue Ocean Shield marka UV Type Bwts kullanılmaktadır. Diğer filo gemilerine BWTS kurulumları 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Filo gemilerimizde düşük sülfürlü yakıt kullanımına Marpol Annex 6 kurallarının ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanmıştır ve titizlikle uygulanmaya devam edilmektedir.

Scrubber sistemi montajı yerine düşük sülfürlü yakıt kullanımı tercih edilerek işletimsel sorunlardan kaynaklı oluşabilecek olası çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir

Filo gemilerimiz son 3 yıl baz alındığında herhangi bir çevre kirliliği olayına karışmamış olup bu konuda herhangi bir ceza almamıştır.